Viestintä on monitaitolaji. Autamme sinua siinä.

Selander & Co. on asiakkaansa tekoja ja tavoitteita ymmärtävä, tuloksellista vuorovaikutusta tekevä viestintätoimisto. 

SISÄLTÖMARKKINOINTI


Atrian Hyvä Ruoka -julkaisu laajeni verkkoon

Atria avasi Hyvä Ruoka – näköaloja suomalaiseen ruokaan –julkaisun verkossa. Julkaisu on osa Atrian Hyvä Ruoka –asiantuntijamediaa, printti- ja digikanavia. Suunnittelimme julkaisun konseptin, tuotamme sisällöt ja huolehdimme sivuston ylläpidosta.

Lue lisää

HANKETARINAT


VRP Rakennuspalvelut Oy halusi buustata asuntorakennus-kohdettaan merellisessä Sipoonrannassa. Myyntiä tuki monikanavainen viestintäkampanja, jonka keskiössä olivat kohteen, tulevan asukkaan ja yhteistyökumppanin videotarina.

Katso video

SISÄLTÖMARKKINOINTI


Asiantuntijuus brändin tukena

Atria edistää keskustelua ruoka-alan ilmiöistä. Riippumattomien asiantuntijoiden puheenvuorot ovat oleellinen osa avointa kansalaiskeskustelua. Tästä esimerkkinä tuottamamme video, jossa professori Eero Puolanne kertoo suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnista. 

Katso video

Rekrytointi


Saara viestii hankkeista

TaM Saara Ignatius aloitti Viestintätoimisto Selanderilla 15.3. hankeviestinnän parissa.

Lue lisää

Sisältömarkkinointi


Toimii!

Hämeen Kirjapainon Paino-lehti pelittää niin digitaalisena kuin paperisena versiona. Lehti toteutettiin Fly-julkaisuna. 

Lue lisää

Yritysviestintä


Kontakti Kiillon ytimeen

Kemianteollisuuden tuotteita valmistavan Kiillon asiakaslehti Kontakti 2015 on julkaistu. Kontaktissa paneudutaan kotimaisen työn valoisaan tulevaisuuteen. Kiillon omat osaajat kertovat työstään reportaasissa, joka elää myös videoina.

Lue lisää

Hankeviestintä


Infografiikkaa ja sometusta hankeviestinnässä

Lue lisää

Vastuuviestintä


Sidosryhmien ääni kuuluu yritysvastuuraportissa

Viestintätoimisto Selander & Co:n pitkäaikaiset kumppanit Kiilto Oy ja KiiltoClean Oy ovat julkaisseet Vastuussa -yritysvastuun raportin monikanavaisesti, sähköisesti ja painettuna. Toimistomme konseptoi ja tuotti raportin.

Lue lisää

Vastuuviestintä


Yritysvastuuraportista tuli monikanavainen

Yritysvastuuraportoinnissa hyödynnetään yhä enemmän monikanavaisen julkaisemisen mahdollisuuksia. Onnistunut monikanavaratkaisu aktivoi ja tarkentaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Se mahdollistaa nopean reagoinnin ja auttaa organisaatiota kehittämään omaa viestintäänsä. 

Lue lisää