Uutiset

 

21.9.17

Ruoka yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä

 

Yritysten odotetaan osallistuvan avoimesti ja rohkeammin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kuluttajien tietoisuus esimerkiksi ruoan turvallisuudesta kasvaa, samoin vaatimukset. Ruoka on yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä.

Tänä vuonna Atria on argumentoinut vahvasti suomalaisen, puhtaan, antibioottivapaan elintarviketuotannon puolesta. Maailman puhtain ruoka syntyy ketjussa, jossa ympäristöllä, suomalaisella alkutuotannolla, elintarviketeollisuudella, kaupalla ja ravintoloilla on oleellinen rooli.

#maailmanpuhtain-viestintä on osa Atrian yritys- ja vastuuviestintää, jota vahvistamme Atrian viestintäkumppanina.

Palvelukokonaisuutemme

 • Strategia- ja vastuunäkökulman integroiminen osaksi kampanjaviestintää
 • Argumentaation ja teeman rajaaminen, ydinviestien kiteyttäminen ja kärkien valinta kohderyhmittäin

Kampanjaviestintä, toteutus

 • Operaatioiden suunnittelu
 • Sisältöjen suunnittelu ja toteutus Atrian omiin ja ostettuihin medioihin
 • Sisäisten Q&A-materiaalien koostaminen
 • Sisältöjen ja kärkien versiointi sekä tiedon visualisointi digi- ja printtikanaviin
 • Viestinnän toimenpiteiden mittaaminen
 • Käytännön toimenpiteiden ja resurssien koordinointi

Lue lisää: atria.fi/maailmanpuhtain

 

18.5.17

Ainutlaatuinen matka taloudesta hyvinvointiin

 

Monialainen palveluyritys voi suunnata menestyksekkäästi pankkitoiminnasta, varallisuudenhoidosta ja vahinkovakuutuksista suoraan terveyden ja hyvinvoinnin maailmaan. 

Näin on tehnyt OP, joka kolmen Pohjola Sairaalan myötä tarjoaa monipuolisesti talouden, turvallisuuden ja terveyden palveluita nyt jo Helsingissä, Tampereella ja Oulussa – ja jatkossa monella muullakin suomalaisella paikkakunnalla.

OP Talous, turvallisuus ja terveys kertoo niistä paikallisen ja osuustoiminnallisen yhteistyön hedelmistä, joita pirkanmaalaiset ovat päässeet maistelemaan elokuusta 2016 alkaen ja Oulun sairaalan vaikutusalueen asukkaat toukokuusta 2017 lähtien. 

Pirkanmaan osuuspankkien, OP Vakuutuksen ja Pohjola Sairaalan yhteisjulkaisu oli ensimmäinen laatuaan ja Oulun vaikutusalueen lehti jatkoi sen viitoittamalla tiellä. 

Pirkanmaalle tuottamamme lehti lähetettiin suorajakeluna 210 500 pirkanmaalaiseen talouteen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun lehti jaettiin puolestaan 332 100 talouteen. 

 

02.5.17

Uskottava strategiatarina luo lisää arvoa

 

Strategisten toimenpiteiden taustoittamisella ja päivittämisellä on iso rooli yrityksen sijoitustarinassa. Selkeä, uskottavasti ja mielenkiintoisesti avattu strategia on myös oleellinen osa sitä yrityksen ja markkinaosapuolten välistä viestintää ja vuorovaikutusta, jolla tuetaan yrityksen arvonmuodostusta.

Olemme jo vuosia olleet viestintäkumppanina Atrian mukana, kun konserni on luonut omaa, johdonmukaista strategia- ja sijoitustarinaansa. Tarinassa kiinnostavat erityisesti konkreettiset teot. Eikä vain yritysostot ja -myynnit, isot investoinnit tai muut suorat tuloksenteon instrumentit, vaan myös arkipäivän menestystarinat: kaupalliset menestykset, mielenkiintoiset kehityshankkeet ja ennen muuta ihmiset tekojen takana.

Atrialla talous- ja sijoittajaviestintä linkittyy saumattomasti muuhun yritysviestintään, varsinkin vastuullisuusviestintään, jossa myös olemme olleet konsernin viestintäkumppanina jo vuosia.

Palvelukokonaisuutemme

 • Viestinnän painopisteiden ja käytänteiden suunnittelu ja kehittäminen asiakkaan kumppanina
 • Strategisten ydinviestien kiteyttäminen asiakkaan kumppanina
 • Talous- ja sijoittajanäkökulman integroiminen osaksi Atrian muuta ulkoista ja sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta
 • Raportoinnin (vuosikertomus ja yritysvastuun raportti) konseptisuunnittelu
 • Sisältöpainotusten suunnittelu Atrian omiin sekä ansaittuihin ja ostettuihin medioihin
 • Viestinnän jatkuva benchmarking

Talous- ja sijoittajaviestintä, toteutus

 • Vuosikertomuksen sisällöntuotanto (katsaukset), design ja projektinhallinta
 • Vastuuraportin sisällöntuotanto, design ja projektinhallinta
 • Yritys-, sijoittajat- ja vastuullisuus- verkkosivustojen sisällöntuotanto ja projektinhallinta
 • Esitysmateriaalien tuottaminen eri sidosryhmille ja tapahtumiin (myös osakeannit)
 • Sisältöjen ja näkökulmien versiointi sekä tiedon visualisointi digi- ja printtikanaviin
 • Käytännön resurssi ja sujuva yhteistyö 


 

02.5.17

Atrian vastuullisuusviestintä läpivalaisee koko ruokaketjun

Uudistimme Atrian vastuullisuusviestintää: Atrian vastuuraportista ja vastuullisuusverkkosivustosta tehtiin omat, toisiaan täydentävät kokonaisuutensa.

Vastuullisuussivusto suunnattiin aiempaa suoremmin suurelle yleisölle. Siitä tehtiin kuluttajaystävällinen ja ajassa elävä. GRI-muotoisesta raportista puolestaan muokattiin sävyltään virallisempi mutta visuaalisesti tyylikäs PDF, jossa esitellään täsmällistä tietoa Atrian vastuullisuuden toimista.

Kaiken kaikkiaan Atrian vastuullisuusviestintä on kokenut merkittävän muodonmuutoksen vuosien saatossa.

Atrian yritysvastuu näkyy nyt koko ruokaketjussa, alkutuotannosta tehtaiden kautta asiakkaalle ja tuotteiden loppukäyttäjälle eli kuluttajalle. Samalla tavalla Atrian vastuuviestintä elää kaikissa kanavissa ja on erottamaton osa viestinnän kokonaispalettia strategiaviestinnästä työnantajaviestintään ja markkinoinnin kampanjoihin.

Viestinnän pääteemat tarinallistuvat eri kanavissa, monin eri kerronnallisin keinoin blogeista videoihin.

Hyvä Ruoka, parempi mieli -blogissa atrialaiset ammattilaiset pohtivat myös vastuullisuuskysymyksiä.


Ammattikeittiöiden asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän ruoan alkuperä, selviää Hyvä Ruoka –julkaisusta.

Palvelukokonaisuutemme

Vastuullisuusviestinnän suunnittelu

 • Vastuullisuusviestinnän painopisteiden ja käytänteiden kehittäminen
 • Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi Atrian ulkoista ja sisäistä viestintää
 • Sisältöjen suunnittelu ja toteutus Atrian omiin sekä ansaittuihin ja ostettuihin medioihin

Vastuullisuusviestinnän toteutus

 • Yritysvastuusivut, yritysvastuuraportti, Code of conduct
 • Projektinhallinta ja käytännön resurssin tarjoaminen
 • Sisällön suunnittelu
 • Sisältöelementtien ideointi ja tuotanto
 • Vastuullisuuden visualisointi kuvin, infograafein ja videoin
 • Sisältöjen jatkuva kehittäminen ja päivittäminen
 • Yritysvastuuraportin GRI G4 -vastaavuuden varmistaminen
 

08.12.16

Hyvä Ruoka -lehti sai kiitettävän kouluarvosanan

 

Atrian Hyvä Ruoka –asiakasjulkaisu sai kouluarvosana-asteikolla numeron 9- viestinnän ammattilaisten ProCom Ry:n arvioinnissa. Konseptoimamme ja tuottamamme lehti sai kiitosta erityisesti journalistisesta sisällöstään.

Poimintoja palautteesta:

”Erittäin ammattitaitoinen kokonaisuus”

”Näin raikasta asiakaslehteä on ilo lukea”

”Kiitämme hyviä otsikoita ja näkökulmia”

”Lehdestä näkyy, että sille on tehty hyvä ja hallittu konsepti”

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden lehtien arvosanojen keskiarvo oli 8.

Arvioitavana oli myös monikanavaisen julkaisun verkkolehti. Samoin kuin printtilehdessä, Hyvä Ruoka –verkkolehden juttuja kiiteltiin kirjoittamisen tasosta sekä kiinnostavista näkökulmista. Raati olisi kuitenkin toivonut lisää verkon ehdoilla toimivaa visuaalisuutta.

Kiitämme palautteesta ja otamme erinomaiset kehitysehdotukset huomioon!